Aktywne znaki drogowe

Znaki aktywne, inaczej określane pulsacyjnymi​ to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych zwłaszcza dla pieszych oraz miejscach bardzo uczęszczanych czyli w bliskich okolicach:
stadionów, szkół, centrów handlowych, parków biznesowych, dworców czy przystanków komunikacji miejskiej.

Zastosowanie znaków aktywnych D-6 wpływa na podnoszenie aktywnej ochrony pieszych. Pełnią funkcję psychologiczną, gdyż działają na wyobraźnię kierowcy informując już z większej odległości o tym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. Fundamentalną rolą aktywnego przejścia dla pieszych wyposażonego w aktywny znak pulsacyjny D-6 jest poprawa stopnia bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dzięki wbudowanym pulsatorom oraz świecącym diodom znaki aktywne są widoczne w trudnych warunkach atmosferycznych,
z większych odległości oraz w nocy. Ich obecność pozwala na uniknięcie wypadków drogowych z udziałem pieszych zagrażających ich życiu i zdrowiu. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma ogromny wpływ na zwiększenie komfortu zarówno pieszych, jak i kierowców. Znaki doświetlające przejście dla pieszych wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Znaki aktywne D-6 to:

większe bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych

bardzo dobra widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych, z dużej odległości oraz w nocy

technologia zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne

oszczędność energii – brak kosztów eksploatacji dzięki automatycznemu
zasilaniu z paneli solarnych – niski pobór prądu przy jednoczesnym zachowaniu
dużej jasności świecenia

wyzwalanie działania za pomocą czujników ruchu

ostrzeżenie dla kierowców o zbliżaniu się do miejsca, w którym należy zachować
szczególną ostrożność

Aktywne znaki D6 pozwalają osobom kierującym na dużo wcześniejszą reakcję, aniżeli ma to miejsce w przypadku zwykłych tablic drogowych. Obecność pulsacyjnych znaków aktywnych doświetlających przejście dla pieszych ma szczególne znaczenie w warunkach ograniczonej widoczności na drodze, będących następstwem niekorzystnych warunków (mgły, burzy, silnych opadów śniegu itp.). Znaki D-6 odgrywają również ważną rolę w przypadku robót drogowych oraz zmian w organizacji ruchu, ponieważ dzięki pulsujacym diodom przejście dla pieszych jest bardziej widoczne.

Dzięki technologii sign-flash poprzez pulsowanie sygnalizatora LED znak D-6 aktywnie zwraca uwagę kierowców na rejon przejścia dla pieszych. Gdy system wejdzie w tryb nocny, wbudowany czujnik ruchu spowoduje podświetlenie tablicy znaku, gdy pieszy zbliży się do jezdni.

Aktywny znak drogowy D-6 umieszczony jest na specjalnym słupie (maszcie), do którego zamontowany jest panel fotowoltaiczny o mocy kilkudziesięciu watów. Zasilanie może być również buforowo-akumulatorowe. Znak aktywny D-6 wyposażony jest także w mikrofalowy czujnik ruchu, mający za zadanie wykrycie zbliżającego się pieszego.

Warto zwrócić także uwagę na pulsacyjny znak aktywny B-20, który nakazuje zatrzymanie się przed drogą z pierwszeństwem oraz ustapienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na wyznaczonej drodze. Dzięki wbudowanym pulsatorom znak ten jest bardziej widoczny dla kierowców, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na danym obszarze. Takie oznakowanie służy do oznaczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Znak aktywny D-6 - przód
Znak aktywny D-6 - tył

Możliwość regulowania ustawienia słupa
wsporczego za pomocą prowadnic umieszczonych
z tyłu znaku w celu zachowania odpowiedniej
odległości do skrajni jezdni

ZNAK AKTYWNY D-6 FI 100 - PULSATOR

ZNAK AKTYWNY D-6 FI 100 W TECHNOLOGII SIGN FLASH

znak aktywny D6 fi100

ZNAK AKTYWNY D-6 FI 200 W TECHNOLOGII SIGN FLASH

znak aktywny D6 fi200

ZNAK AKTYWNY D-6 FI 300

znak aktywny D6 fi300 podswietlany

ZNAK AKTYWNY B-20