TABLICE INFORMUJĄCE O JAKOŚCI POWIETRZA

Tablice tego typu mają za zadanie informować społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza w danym obszarze. Monitoring powietrza jest bardzo istotną sprawa, ponieważ wpływa na pozytywny odbiór obywateli. Prezentacja takich danych zwiększa świadomość istniejących zanieczyszczeń, a co za tym idzie zagrożeń dla zdrowia oraz skłania do większej dbałości jeśli chodzi o środowisko naturalne. Jest to krok, który przybliża do zniwelowania smogu oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ten sposób tablice smogowe odgrywają nie tylko rolę informacyjną, ale także spełniają ważną funkcję edukacyjną, będąc istotnym elementem systemu ostrzegania o złej jakości powietrza na terenie konkretnej gminy, powiatu i województwa.

Głównym celem prezentowania aktualnej oceny jakości powietrza za pomocą naszych tablic może być zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza oraz jego źródła, a także możliwości polepszenia jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Świetlne tablice jakości powietrza pozwalają na ustawiczny monitoring smogu. W szczególności powinny one być instalowane w aglomeracjach miejskich charakteryzujących się najwyższym poziomem stężenia pyłów PM10 i degradacji środowiska naturalnego.

Tablice mogą prezentować takie dane, jak:

poziom poszczególnych związków chemicznych obecnych w atmosferze
opisową informację o poziomie zanieczyszczenia powietrza, tj. wskazuje jaki poziom obecnie jest zauważalny (indeks jakości powietrza)
prezentacja wyników stężeń zanieczyszczeń powietrza
aktualna ocena jakości powietrza
dodatkowe dane meteorologiczne: prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy wilgotność powietrza.

Elektroniczne tablice LED współpracują z profesjonalną głowicą pomiarową. Komunikacja z głowicą przewodowa lub radiowa na duże odległości.

Przykładowa realizacja tablicy informującej o jakości powietrza​
tablice o jakości powietrza grafika