TABLICE I WYŚWIETLACZE PARAMETRÓW PRODUKCJI

Elektroniczne tablice wyników produkcyjnych służą do monitoringu efektów produkcji i stanowią doskonałe wyposażenie zakładów produkcyjnych. W połączeniu z systemami informatycznymi wyświetlają aktualne parametry produkcyjne. Systemy działające w sieci komputerowej rejestrują i analizują procesy produkcji, a także raportują problemy i wydajność.

Za pomocą wyświetlaczy przemysłowych można zaprezentować takie dane, jak:

ilość wytworzonych wyrobów
 
czas taktu
 
wydajność produkcji
 
oczekiwania PLAN/WYNIK
 

Tablice parametrów produkcji umożliwiają:

ocenę wyników pracy

motywację załogi do osiągania lepszych wyników

oszacowanie zapotrzebowania na podstawie danych statystycznych

analizę procesów produkcyjnych

raportowanie problemów

znalezienie mocnych i słabych stron

Przemysłowa tablica parametrów produkcji
Przykładowy wygląd tablicy parametrów przemysłowych
Przemysłowa tablica parametrów produkcji
Przemysłowa tablica parametrów produkcji
Przemysłowa tablica parametrów produkcji
Przemysłowa tablica parametrów produkcji

Przykładowy wygląd tablicy parametrów przemysłowych