TABLICE BASENOWE

Każdy basen oraz kryta pływalnia powinny być wyposażone w tablicę, która poinformuje użytkowników obiektu o panującym komforcie cieplnym w pomieszczeniu. Tablice basenowe pokazują takie parametry, jak:

zegar czasu rzeczywistego
 
temperatura na zewnątrz
 
temperatura wewnątrz
 
temperatura wody
 
Projekt tablicy basenowej
Tablica basenowa
Tablica basenowa

Przykładowy wygląd tablicy basenowej