radarowe wyświetlacze prędkości_slider_1920x550px

RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI = MNIEJ PRZEKROCZEŃ PRĘDKOŚCI = BEZPIECZNIEJ NA DRODZE

Wyświetlacze prędkości rzeczywistej to:

ciekawa alternatywa
Prewencyjne radary instalowane są w większości krajów europejskich.
To ciekawa alternatywa dla fotoradarów.

radar_ikona2

pozytywny odbiór obywateli
Radarowe wyświetlacze pomiaru prędkości są lepiej odbierane przez społeczeństwo
ze względu na pedagogiczną, a nie represyjną funkcję.

wysoka skuteczność prewencyjna
Wyświetlane na urządzeniu pulsujące komunikaty ZWOLNIJ oraz informacje o ilości punktów karnych a także wysokości mandatu działają psychologicznie na odbiorcę przekazu. Statystyki jednoznacznie pokazują ich skuteczność. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Analizując statystyki wypadkowości zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze prewencyjne radary prędkości jak najefektywniej oddziaływały na kierowców. Dbamy o to, aby komunikaty wyświetlane na naszych radarach edukacyjnych były czytelne, działały na podświadomość uczestników ruchu drogowego. Radarowa tablica prędkości nie rozprasza uwagi kierujących pojazdem, ale alarmuje o występującym na danym obszarze ograniczeniu prędkości.

591

ZREALIZOWANYCH RADAROWYCH WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI

radarowe wyświetlacze prędkości_licznik_1

100

ZADOWOLONYCH URZĘDÓW MIAST I GMIN

radarowe wyświetlacze prędkości_licznik_2

99,8%

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

radarowe wyświetlacze prędkości_licznik_3

Radary prędkości rzeczywistej to bardzo skuteczne prewencyjne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ale także ostrzegawczą. Dzięki zaufaniu urzędów miast i gmin mogliśmy zrealizować na terenie Polski ponad 400 radarów z wyświetlaczem prędkości. Powierzono nam instalację urządzeń, które przyczynią się do ograniczenia ilości wypadków i kolizji w miejscach niebezpiecznych i takich, w których należy zachować szczególną ostrożność. Tego typu znaki z wyświetlaczem dynamicznej prędkości pojazdu najczęściej znajdują zastosowanie w pobliżu szkół i przejść dla pieszych. Często taki radarowy pomiar prędkości ma wymiar edukacyjny. Tablica wyświetlająca prędkość ma wymiar psychologiczny i działa na podświadomość kierujących pojazdem przypominając o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Tablica edukacyjna MP-DP3
Tablica edukacyjna MP-DP3
Radar edukacyjny

Statystyki potwierdzają, że do większości wypadków dochodzi w obszarze zabudowanym. W 2018 roku było ich 22560 co stanowi 71,20 % ogółu wypadków. Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 9114 wypadków czyli 28,80% ogółu.

Najwięcej wypadków miało miejsce na prostych odcinkach drogi, a główną przyczyną ich powstawania było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To aż 3234 wypadki co stanowi 33,13% ogółu.

ILOŚĆ WYPADKÓW ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE
ICH POWSTAWANIA W 2018 ROKU

PRZYCZYNY WYPADKÓW NA PROSTYCH
ODCINKACH DROGI W 2018 ROKU

Wykresy sporządzono na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji dostępnych na stronie policja.pl

Co roku dochodzi do wielu groźnych wypadków, które powstają w dużej mierze z winy kierujących pojazdem. W 2018 roku takich zdarzeń było 27556 co stanowi 87% ogółu.

Wykres sporządzono na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji dostępnych na stronie policja.pl
Wykres sporządzono na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji dostępnych na stronie policja.pl

Główne przyczyny powstawania wypadków w 2018 roku wynikające z winy kierujących zaraz obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu to niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu czyli niezastosowanie się do przestrzegania obowiązującej prędkości na danym odcinku drogi.

Radarowe wskaźniki prędkości pełnią również bardzo ważną rolę jeśli chodzi o ograniczenie hałasu komunikacyjnego, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Łączna liczba osób w Europie narażonych na hałas to około 100 mln (prawie 70 mln w aglomeracjach i 30 poza nimi).

LICZBA OSÓW NARAŻONYCH NA LDEN > 55 DB (W MLN) W 28 PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE W 2012 ROKU W AGLOMERACJACH I POZA NIMI

Wykres sporządzono na podstawie sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania dyrektywy w sprawie

STRUKTURA DRÓG PUBLICZNYCH W POLSCE W 2017 ROKU.
STAN NA 31 XII. ŹRÓDŁO GUS

Wykres sporządzono na podstawie danych statystycznych z GUS

Problem hałasu pojawia się również w Polsce. Główną przyczyną powstawania uciążliwego hałasu jest wzrost liczby dróg oraz ilości zarejestrowanych samochodów. Im większa prędkość tym większy poziom hałasu, który wpływa destrukcyjnie na nasze zdrowie. Bardzo ważne jest zmniejszanie szkodliwych skutków zanieczyszczenia hałasem, ale także zapobieganie. Dużą rolę w przeciwdziałaniu takim zjawiskom odgrywają radarowe wyświetlacze prędkości, które w znacznym stopniu obniżają liczbę przekroczeń dozwolonej prędkości, a co w rezultacie zmniejsza również poziom hałasu.

Monitoring prędkości - Drogi Wewnątrzzakładowe

System monitoringu prędkości na drogach wewnątrzzakładowych na terenie fabryk oraz zakładów produkcyjnych prawie całkowicie niweluje problem regularnych przekroczeń prędkości na drogach wewnętrznych przez firmy zewnętrzne.

MP-DWR

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Jak działa monitoring prędkości?

radarowe wyświetlacze prędkości_grafika_radary na drogi wewnatrzzakładowe_2

PIERWSZY PRÓG PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

KIEROWCA ZOSTAJE PREWENCYJNIE POINFORMOWANY O PRZEKROCZENIU PRĘDKOŚCI POPRZEZ WYŚWIETLANE TREŚCI NA TABLICY LED
SYSTEM PROSI KIEROWCĘ O ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI

radarowe wyświetlacze prędkości_grafika_radary na drogi wewnatrzzakładowe_3

DRUGI PRÓG PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

KIEROWCA, KTÓRY ZNACZĄCO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ LUB NIE DOSTOSOWAŁ SIĘ DO KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO ZOSTAJE ZAREJESTROWANY PRZEZ PRZEZ SYSTEM REJESTRACJI

Auta przekraczające programowalny próg przekroczenia prędkości zostają zarejestrowane przez kamerę o wysokiej rozdzielczości. Administrator ma stały podgląd do materiału. Krótkie filmy z zarejestrowanym autami zapisywane są na wewnętrznej karcie SD. Użytkownik ma możliwość otrzymywania na bieżąco alertów mailowych z informacja o zarejestrowanych przekroczeniach. Na zapisanym materiale widoczna jest rejestracja auta, prędkość, czas i data zdarzenia. Komunikacja z systemem przebiega poprzez podłączenie urządzenia do sieci firmowej poprzez wi-fi lub GSM.

Przykładowy zapis z miernika prędkości MP-DWR
Zapis z kamery pokazujący rejestrację, prędkość, czas zdarzenie i datę
Przykład miernika prędkości MP-DWR
Miernik prędkości na drogi wewnątrzzakładowe MP-DWR
Interfejs aplikacji komputerowej pokazujący zdarzenia