CONTACT

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo “3D” Sp. z o. o.ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz, POLAND

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000195469, NIP: 554-031-13-21, REGON: 008430036
Rachunek bankowy: 59 1020 1462 0000 7202 0125 6601 PKO BP, kod SWIFT BPKO PL

OFFICE

tel.: 52 321 02 77
biuro@3d.com.pl

SALES DEPARTMENT

Michał Żarski
tel.: +48 605-577-114
michal.zarski@3d.com.pl

Daniel Binder
tel.: +48 691-076-006
daniel.binder@3d.com.pl

SERVICE

Adam Gąsior
tel.: +48 669-550-335
adam.gasior@3d.com.pl