Znaki aktywne a bezpieczeństwo pieszych - rola aktywnego przejścia dla pieszych

Znaki aktywne, inaczej określane pulsacyjnymi to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych zwłaszcza dla pieszych oraz miejscach bardzo uczęszczanych, czyli w bliskich okolicach: stadionów, szkół, centrów handlowych, parków biznesowych, dworców czy przystanków komunikacji miejskiej.

Znaki aktywne D-6

Zastosowanie znaków aktywnych D-6 wpływa na podnoszenie aktywnej ochrony pieszych. Pełnią funkcję psychologiczną, gdyż działają na wyobraźnię kierowcy informując już z większej odległości o tym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. Fundamentalną rolą aktywnego przejścia dla pieszych wyposażonego w aktywny znak pulsacyjny D-6 jest poprawa stopnia bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dzięki wbudowanym pulsatorom oraz świecącym diodom znaki aktywne D-6 są widoczne w trudnych warunkach atmosferycznych, z większych odległości oraz w nocy. Ich obecność pozwala na uniknięcie wypadków drogowych z udziałem pieszych zagrażających ich życiu i zdrowiu. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma ogromny wpływ na zwiększenie komfortu zarówno pieszych, jak i kierowców. Znaki doświetlające przejście dla pieszych wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Znaki aktywne to:

większe bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych

bardzo dobra widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych, z dużej odległości oraz w nocy

technologia zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne

oszczędność energii – brak kosztów eksploatacji dzięki automatycznemu zasilaniu z paneli solarnych lub turbiny wiatrowej – niski pobór prądu przy jednoczesnym zachowaniu dużej jasności świecenia

wyzwalanie działania za pomocą czujników ruchu

ostrzeżenie dla kierowców o zbliżaniu się do miejsca, w którym należy zachować szczególną ostrożność

Zalety zastosowania znaków aktywnych w przestrzeni drogowej

Aktywne znaki D6 pozwalają osobom kierującym na dużo wcześniejszą reakcję, aniżeli ma to miejsce w przypadku zwykłych tablic drogowych. Obecność pulsacyjnych znaków aktywnych dedykowanych na przejście dla pieszych ma szczególne znaczenie w warunkach ograniczonej widoczności na drodze, będących następstwem niekorzystnych warunków (mgły, burzy, silnych opadów śniegu itp.). Znaki D-6 odgrywają również ważną rolę w przypadku robót drogowych oraz zmian w organizacji ruchu, ponieważ dzięki pulsujacym diodom przejście dla pieszych jest bardziej widoczne.

Dzięki technologii sign-flash poprzez pulsowanie sygnalizatora LED znak D-6 aktywnie zwraca uwagę kierowców na rejon przejścia dla pieszych. Gdy system wejdzie w tryb nocny, wbudowany czujnik ruchu spowoduje podświetlenie tablicy znaku, gdy pieszy zbliży się do jezdni.

Aktywny znak drogowy D6 umieszczony jest na specjalnym słupie (maszcie), do którego zamontowany jest panel fotowoltaiczny o mocy kilkudziesięciu watów. Zasilanie może być również buforowo-akumulatorowe. Znak aktywny D-6 wyposażony jest także w mikrofalowy czujnik ruchu, mający za zadanie wykrycie zbliżającego się pieszego.

Aktywne znaki drogowe B-20

Warto zwrócić także uwagę na pulsacyjny znak aktywny B-20, który nakazuje zatrzymanie się przed drogą z pierwszeństwem oraz ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na wyznaczonej drodze. Dzięki wbudowanym pulsatorom znak ten jest bardziej widoczny dla kierowców, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na danym obszarze. Takie oznakowanie służy do oznaczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Aktywny znak drogowy B20 (STOP) został wyposażony w dwa aktywnie pulsatory LED, dzięki którym znak ten jest bardziej widoczny nawet z większych odległości oraz w stanie ograniczonej widoczności, powstałej w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. w trakcie intensywnych opadów lub mgły. Znak aktywny B-20 fi 200 dzięki technologii sign-flash sprawia, że kierujący pojazdem ma więcej czasu na szybszą reakcję niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych znakach drogowych, ponieważ może je dostrzec znacznie wcześniej. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w miejscach nieoświetlonych w okresie od zmierzchu do świtu.

Znak aktywny B20 diodowy posiada wbudowane diody LED dookoła znaku oraz pulsujący napis STOP.

 

Udostępnij to na