Zmiana przepisów a aktualizacja oprogramowania radarowych wyświetlaczy prędkości

W ofercie posiadamy radarowe wyświetlacze prędkości z funkcją wyświetlania wysokości mandatu oraz ilości punktów karnych. W związku ze zmianą przepisów ruchu drogowego opracowaliśmy nowe oprogramowanie uwzględniające zmiany, które weszły w życie od 17 września, a dokładniej rzecz ujmując chodzi o wysokość punktów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości. Przyjęte zmiany to drugi etap wdrożenia nowelizacji przepisów, który zakłada poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Podsumujmy zatem krótko najważniejsze założenia rozporządzenia MSWiA.

 

Za co 15 punktów karnych?

Wykroczenia drogowe, za które grozi otrzymanie 15 punktów karnych to m.in.:

 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wskutek spożycia alkoholu lub pod wpływem środków odurzających
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku w momencie gdy zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • niezatrzymanie pojazdu w przypadku przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych lub znajdującemu się na takim przejściu,
 • niezastosowanie się do znaków B-25 lub B-26 (zakaz wyprzedzania),
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie,
 • wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator przy czerwonym sygnale, migającym czerwonym sygnale, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające sygnały,
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór oraz wjeżdżanie na przejazd podczas ich opuszczania lub gdy podnoszenie jeszcze się nie zakończyło,
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy w momencie gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazda drogą ekspresową lub autostradą w kierunku przeciwnym niż jest to dozwolone,
 • przewożenie więcej osób w pojeździe niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym lub wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu jeśli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi więcej niż 10,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

 

Recydywa się nie opłaca

Warto wspomnieć też o tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje nałożeniem dwukrotnie wyższego mandatu.

 

Nowy taryfikator punktów karnych

Zmieniła się także ilość przyznawanych punktów karnych za przekraczanie dozwolonej prędkości. Poniżej zestawienie:

 • do 10 km/h – 1 punkt karny
 • od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne
 • od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne
 • od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych
 • od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych
 • od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych
 • od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych
 • od 51 do 61 km/h – 13 punktów karnych
 • od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych
 • powyżej 70 km/h – 15 punktów karnych

Ponadto punkty karne zerują się po 2 latach i nie ma możliwości uczestnictwa w szkoleniach redukujących punkty karne organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 

Możliwość zmiany oprogramowania radarowych wyświetlaczy prędkości

W związku z nowym taryfikatorem mandatów i punktów karnych istnieje możliwość zmiany oprogramowania radarowych wyświetlaczy prędkości w taki sposób, aby wyświetlały nowe kwoty mandatów i punktów karnych zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zakres prac:

 • zmiana oprogramowania
 • pomiary akumulatora, układu ładowania oraz układu zasilania urządzenia
 • raport końcowy
 • ewentualnie możliwa wymiana innych uszkodzonych lub zużytych elementów na nowe po konsultacji z klientem.

W celu poprawnego wykonania zadania niezbędne jest podanie dokładnych lokalizacji urządzeń w terenie.

W ramach przypomnienia zebraliśmy zarówno zmiany ze stycznia jak i września w całość. Poniżej zaktualizowany taryfikator mandatów i punktów karnych.

Udostępnij to na