Wpływ radarowych wyświetlaczy prędkości na poprawę bezpieczeństwa na drogach

Czym są radarowe wyświetlacze prędkości?

Radarowe wyświetlacze prędkości to urządzenia prewencyjne stworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyświetlacze prędkości rzeczywistej stanowią ciekawą alternatywę dla fotoradarów, ponieważ dokonują pomiaru prędkości, ale nie rejestrują zdarzenia. Radar ma jedynie charakter prewencyjny, a nie represyjny. W związku z tym radarowe wyświetlacze pomiaru prędkości są lepiej odbierane przez społeczeństwo ze względu na pedagogiczną funkcję, a co za tym idzie wpływają na pozytywny odbiór obywateli. Wyświetlane na urządzeniu pulsujące komunikaty ZWOLNIJ oraz informacje o ilości punktów karnych a także wysokości mandatu działają psychologicznie na odbiorcę przekazu. Statystyki jednoznacznie pokazują ich skuteczność. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się.

Radary prędkości a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Analizując statystyki wypadkowości zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze prewencyjne radary prędkości jak najefektywniej oddziaływały na kierowców. Dbamy o to, aby komunikaty wyświetlane na naszych radarach prędkości były czytelne, działały na podświadomość uczestników ruchu drogowego. Radarowa tablica prędkości nie rozprasza uwagi kierujących pojazdem, ale informuje o występującym na danym obszarze ograniczeniu prędkości.

Radary prędkości rzeczywistej to bardzo skuteczne prewencyjne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ale także ostrzegawczą. Dzięki zaufaniu urzędów miast i gmin, a także firm budowlanych mogliśmy zrealizować na terenie Polski ponad 1000 radarów z wyświetlaczem prędkości. Powierzono nam instalację urządzeń, które przyczynią się do ograniczenia ilości wypadków i kolizji w miejscach niebezpiecznych i takich, w których należy zachować szczególną ostrożność. Tego typu znaki z wyświetlaczem dynamicznej prędkości pojazdu najczęściej znajdują zastosowanie w pobliżu szkół i przejść dla pieszych. Często taki radarowy pomiar prędkości ma wymiar edukacyjny. Tablica wyświetlająca prędkość pełni funkcję psychologiczną i działa na podświadomość kierujących pojazdem przypominając o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Statystyki potwierdzają, że do większości wypadków dochodzi w obszarze zabudowanym. W 2021 roku było ich 15 651 co stanowi prawie 69% ogółu wypadków. Poza obszarem zabudowanym takich zdarzeń było 7 165 wypadków czyli 31% ogółu.

Do większości wypadków dochodzi na prostych odcinkach drogi, a główną przyczyną ich powstawania jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To aż 2 546 wypadków.

Większość groźnych wypadków powstaje w dużej mierze z winy kierujących pojazdem. W 2021 roku takich zdarzeń było 13 261.

Główne przyczyny powstawania wypadków w 2021 roku wynikające z winy kierujących zaraz obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu to niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu czyli niezastosowanie się do przestrzegania obowiązującej prędkości na danym odcinku drogi.

Tekst opracowano na podstawie raportu Komendy Głównej Policji pt: ,,Wypadki Drogowe w Polsce w 2021 roku”.

Udostępnij to na