Radarowe wyświetlacze prędkości a bezpieczeństwo na drogach. Czy jest zależność?

Polska od lat mierzy się z problemem kierowców notorycznie nieprzestrzegających przepisów drogowych. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w naszym kraju. Szacuje się, że 90% kierowców w Polsce jeździ nie przestrzegając limitów i stale przybywa liczba osób przekraczających je nawet o 50 km/h! Przeważająca większość wypadków drogowych odbywa się w naszym kraju z winy kierowcy.

Jednym z rozwiązań na ograniczenie prędkości jest uświadamianie i edukacja. Pomocnym urządzeniem w każdej gminie może okazać się radarowy wyświetlacz prędkości. Te urządzenia, poprzez wizualizację rzeczywistej prędkości pojazdu, zmuszają kierowców do zwrócenia uwagi na swoje zachowanie za kółkiem. Wyświetlacze radarowe mają za zadanie promować bezpieczeństwo na drogach poprzez uświadamianie kierowców o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości.

Czym są tablice radarowe i jak wspierają bezpieczeństwo na drodze?

Radarowy wyświetlacz prędkości to urządzenie stosowane w celu monitorowania prędkości pojazdów na drogach. Działa na zasadzie wykorzystania radaru mikrofalowego, który mierzy prędkość nadjeżdżającego pojazdu, a następnie urządzenie wyświetla ją na tablicy LED. Jeśli kierowca przestrzega ograniczeń prędkości, wynik wyświetlany jest na zielono, natomiast w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości – na czerwono.

Wyświetlacze te mają na celu skłonienie kierowców do zwolnienia, poprzez wyświetlanie komunikatu „ZWOLNIJ” migającego na czerwono. Badania Komendy Głównej Policji dowodzą, że takie działanie psychologiczne wpływa na kierowców, którzy rzeczywiście zwalniają w odpowiedzi na pulsujący komunikat. Wyświetlacze prędkości na drogi publiczne faktycznie redukują liczbę
wypadków.

Duże znaczenie psychologiczne ma również fakt, że niektóre wersje wyświetlaczy prędkości mogą pokazywać kierowcy wysokość kwoty mandatu oraz liczbę punktów karnych, które zostałyby naliczone w tym miejscu. Obawa przed potencjalną karą za przekroczenie prędkości sprawia, że kierowcy są bardziej skłonni przestrzegać ograniczeń, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Dlaczego radarowy wyświetlacz prędkości może być bardzo użyteczny w Twojej gminie?

Radarowe wyświetlacze prędkości są użyteczne na gminnych drogach publicznych, ponieważ umieszczone w newralgicznych miejscach, takich jak obszary o ograniczonej prędkości, w pobliżu przejść dla pieszych, szkół czy miejsc użyteczności publicznej, przypominają kierowcom o obowiązujących ograniczeniach prędkości. Widoczny, jaskrawo świecący wyświetlacz prędkości zwiększa
bezpieczeństwo na drodze, buduje świadomość dotyczącą przestrzegania przepisów drogowych i zmniejsza ryzyko wypadków.

System nagradzania kierowców przestrzegających przepisów drogowych poprzez wyświetlanie komunikatu „Dziękuję” i symbolu uśmiechniętej, zielonej buźki pełni funkcję motywującą do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Jako producent wyświetlaczy prędkości pojazdów tworzymy urządzenia, które przyciągają uwagę i nakłaniają kierowcę do refleksji. Wykorzystanie diod LED oraz zróżnicowanych kolorów na wyświetlaczu zwiększa dodatkowo atrakcyjność i widoczność prezentowanych komunikatów, co przyczynia się do skutecznej prewencji.

Warto też pamiętać, że wyświetlacze radarowe 3D SI często zasilane są ze źródeł odnawialnych – nie tylko eliminuje to dodatkowe koszty związane z poborem energii elektrycznej, ale sprawia też, że w okolicy rośnie świadomość efektywności alternatywnych źródeł energii. Mogą również wyświetlać różne dodatkowe komunikaty, takie jak „Uwaga lód” czy „Dzieci”, co poszerza zakres oddziaływania urządzenia i sprawia, że jest ono bardziej wszechstronne.

Bardzo użyteczne dla władz gminnych jest to, że takie tablice radarowe nie tylko mierzą prędkość, ale także generują statystyki o przekroczeniach prędkości i natężeniu ruchu, co pozwala na efektywniejsze wprowadzenie usprawnień w organizacji ruchu, rozwój bezpieczeństwa na drodze oraz monitorowanie zmian zachowania kierowców. Dane te mogą być szybko i sprawnie pozyskane przez administratora drogi, co ułatwia wprowadzanie zmian w ustawieniach komunikatów wyświetlanych na radarze.

Badania wykazały, że wyświetlacze prędkości efektywnie uspokajają ruch średnio o 15-20%, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Udowodniły to badania przeprowadzone w Polsce i wielu innych krajach Europy, w tym w Londynie.

Wprowadzenie radarowych wyświetlaczy prędkości wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków oraz zwiększenie świadomości związanej z przestrzeganiem przepisów drogowych. Właśnie dlatego coraz więcej gmin decyduje się na inwestycję w tego typu rozwiązania, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i kierowców.

Warto zapoznać się też z ofertą na wyświetlacze prędkości na drogi wewnętrzne czy mierniki prędkości dla OSK.

 

Udostępnij to na