Liczniki dni bez wypadku – czy elektroniczne tablice BHP mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracy w firmie?

Bezpieczeństwo i higiena w pracy w przedsiębiorstwie to bardzo ważny aspekt, którego należy przestrzegać. Jednakże niejednokrotnie dochodzi do niewłaściwych zachowań, które skutkują nieprzyjemnymi konsekwencjami. W tym artykule opowiemy o zastosowaniu tablic dni bez wypadku.

Ile wypadków rocznie zdarza się w pracy?

Analizując statystki wypadkowości w pracy wnioskujemy, że z każdym rokiem liczba wypadków, w tym tych śmiertelnych, zdecydowanie maleje. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego możemy stwierdzić, że liczba wypadków w latach 1999-2022 nie uległa zasadniczym zmianom. Liczba wypadków zmniejsza się, ale nie zauważamy gwałtownych różnic. Po krótkoterminowych okresach wzrostu liczby wypadków, tj. w 2002, 2005 i 2009 możemy zaobserwować spadek i taki poziom utrzymuje się do teraz. Ciekawą kwestią jest fakt, że wskaźnik częstości występowania wypadków na 1000 pracujących wykazuje tendencję spadkową i od 2013 roku nieustannie maleje. W 2022 roku wyniósł on jedynie 4,66. W 2022 roku zgłoszono 66606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o 3,2 % mniej niż w 2021 roku.

Śmierć na skutek wypadku przy pracy w ubiegłym roku poniosło 180 osób. Odnotowano 365 ciężko poszkodowanych osób. Jeśli chodzi o śmiertelne wypadki jest ich mniej o 17,4 % w stosunku do poprzedniego roku, jednakże liczba ta nadal jest zatrważająca.

Najczęstszą przyczyną wypadków w pracy w ubiegłym roku było nieprawidłowe zachowanie się pracownika co stanowi aż 61,1% wszystkich przyczyn.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości przy pracy zarejestrowano w województwach:

  • śląskim (5,89),
  • warmińsko-mazurskim (5,86),
  • zachodniopomorskim (5,71).

Najniższy wskaźnik wypadkowości osiągnęły województwa:

  • mazowieckie (3,44),
  • małopolskie (3,46),
  • podkarpackie (3,79).

Czym są elektroniczne tablice BHP – liczniki dni bez wypadku i jakie mają zastosowanie?

Coraz więcej firm zaczyna zauważać jak ważne jest informowanie o zagrożeniach i niebezpieczeństwach podczas wykonywania pracy. Istotne jest także informowanie o wystąpieniu wypadku przy pracy po to, aby zwiększyć świadomość pracowników, a tym samym zwiększyć dbałość o bezpieczeństwo na terenie przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu tego typu liczników dni bez wypadku kadra kierownicza z innych działów w firmie może w szybki sposób dowiedzieć się o wystąpieniu wypadku. Dzięki temu łatwiej się zastanowić jakie mogą być przyczyny takiego zdarzenia i jakie podjąć działania, aby temu przeciwdziałać w przyszłości. Tablice BHP pełnią nie tylko funkcję informacyjną, a także psychologiczną. Powzięcie informacji o wystąpieniu wypadku przy pracy wpływa na zwiększenie zainteresowania pracowników zdarzeniem i jego skutkami. W konsekwencji wpływa to na zwiększenie ostrożności przy wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo wśród pracowników wzrasta poczucie współodpowiedzialności za osiągnięcie jak najlepszego wyniku dni bez wypadku. Wszystko to finalnie sprawia ,że liczba wypadków z roku na rok spada. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że są firmy gdzie wypadki zdarzają się bardzo rzadko i w takim przypadku warto pochwalić się bardzo dobrym wynikiem zwłaszcza podczas wizytacji bardzo ważnych gości.

Jak mogą wyglądać elektroniczne tablice BHP?

Tablice BHP, aby mogły spełniać dobrze swoją funkcję muszą zawierać przynajmniej jedno pole, które wskaże liczbę dni bez wypadku. Można oczywiście dodać więcej liczników, które będą prezentowały dodatkowe dane takie jak: liczba wypadków w roku, liczba wypadków w poprzednim roku, data ostatniego wypadku, rekord dni bez wypadku.

Tablica BHP może być bardziej rozbudowana na przykład poprzez dodanie do niej krzyża bezpieczeństwa lub piramidy wypadkowej. Wszystko to może być wykonane w atrakcyjnej formie z indywidualnym projektem graficznym przygotowanym specjalnie według preferencji klienta. Dodatkowo na takiej tablicy może być umieszczona linia tekstowa do wyświetlania dodatkowych informacji i komunikatów.

W naszej ofercie występują standardowe modele tablic BHP, ale możemy je dowolnie zmodyfikować tak, aby bardziej pasowały do potrzeb naszych klientów.

Elektroniczne tablice BHP mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz firmy, ponieważ są one zamknięte w hermetycznej obudowie i odporne na warunki atmosferyczne. Sposób montażu również może być różnoraki. Najczęściej wyświetlacze dni bez wypadku montowane są do ściany prostej, ale istnieje możliwość montażu na konstrukcji wolno stojącej, do istniejącej konstrukcji lub słupa. Wszystko zależy od potrzeb i preferencji klienta.

Udostępnij to na