TABLICE INFORMUJĄCE O JAKOŚCI POWIETRZA

Tablice tego typu mają za zadanie informować społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza w danym obszarze. Monitoring powietrza jest bardzo istotną sprawa, ponieważ wpływa na pozytywny odbiór obywateli. Prezentacja takich danych zwiększa świadomość istniejących zanieczyszczeń, a co za tym idzie zagrożeń dla zdrowia oraz skłania do większej dbałości jeśli chodzi o środowisko naturalne. Jest to krok, który przybliża do zniwelowania smogu oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Głównym celem prezentowania aktualnej oceny jakości powietrza za pomocą naszych tablic może być zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza oraz jego źródła, a także możliwości polepszenia jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Tablice mogą prezentować takie dane, jak:

poziom poszczególnych związków chemicznych obecnych w atmosferze
 
opisową informację o poziomie zanieczyszczenia powietrza, tj. wskazuje jaki poziom obecnie jest zauważalny (indeks jakości powietrza)
 
prezentacja wyników stężeń zanieczyszczeń powietrza
 
aktualna ocena jakości powietrza
 
dodatkowe dane meteorologiczne: prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy wilgotność powietrza.
 

Elektroniczne tablice LED współpracują z profesjonalną głowicą pomiarową. Komunikacja z głowicą przewodowa lub radiowa na duże odległości.

Przykładowa realizacja tablicy informującej o jakości powietrza​
tablice o jakości powietrza grafika